kontakt

Naziv tvrtke:

Germania Sport društvo s ograničenom odgovornošću

Skraćeni naziv:

Germania Sport d.o.o.

Sjedište:

Zagreb, Radnička cesta 34/A

Sud kod kojeg je tvrtka upisana u sudski registar:

Trgovački sud u Zagrebu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u sudski registar:

060145417

OIB:

75632766837

Iznos kapitala:

71.779.500,00 kn, uplaćen u cijelosti

Direktor:

Ivan Korać

Račun:

Kreditna banka d.d., Zagreb, HR1024810001111004462

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, HR6723400091110609544

Zagrebačka banka d.d., Zagreb, HR3923600001101797739

SWIFT: KREZHR2X

Udružbeni broj i klasa odobrenja za priređivanje internet klađenja:

KLASA: UP/I-461-05/13-01/159

URBROJ: 513-07-21-07/13-4

Zagreb, 25. svibnja 2013.

UDRUŽBENI BROJ I KLASA ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE ONLINE CASINA:

KLASA: UP/I-461-03/19-01/7

URBROJ: 513-07-21-01-19-4

Zagreb, 04. lipnja 2019.